Experimenty

10. června 2007 v 11:21 | NASA, překlad Jana Šimková |  Atlantis STS 117 - Manuál v češtině
Detailní testovací plán

DTO jsou zaměřeny na otestování, ohodnocení nebo zdokumetování systému nebo hardwaru raketoplánu nebo na navržení hardwaru raketoplánu nebo stanice. Experimenty pro misi STS-117 jsou vyjmenovány níže.

Provedení přistání s bočním větrem (pokud bude příležitost)

Účelem DTO je demonstrovat možnost předvést ručně ovládané přistání v případě bočního větru. Test bude proveden ve dvou krocích:
  1. "před- spuštění" - zajistit možnost výběru ranveje, která podporuje SBLS (skenovací systém přijímající přistávací signály), což je sada transmiterů umístěných vedle ranveje poskytující vertikální, horizontální a podélnou navigaci s ohledem na ranvej. Tento přesný navigační systém pomáhá zvýšit pravděpodobnost přesnosti přistání z bočním větrem o rychlosti 10 až 15 uzlů co nejdéle (během letu) to půjde.
  2. "vstup" - tento test požaduje, aby posádka předvedla ručně ovládané přistání v přítomnosti 90° ? bočního větru ostabilní rychlosti 10 - 15 uzlů. Během tohoto přistání bude rozprostřen vlečný padák poté co nos raketoplánu dotkne země a raketoplán se bude bezpečně pohybovat po prostředku ranveje.
Krátkodobý bioastronautický výzkum (SDBI)

Krátkodobý bioastronautický výkum je založen na experimentech s živým vědeckým nákladem a technologické demonstraci na palubě raketoplánu.

Test midodrinu jako protilátky na poleteckému ortostatickému snížení tlaku (SDBI 1503S)

V současné době nezmáme žádný lék proti snížení tlaku, stavu, který postihuje astronauty vesmírných letů. O. hypotense je náhlý pokles krevního tlaku, který se objevuje, když osoba zaujme vzpřímenou pozici (postaví se). Symptomy, které se obvykle objeví po náhlém postavení, jsou točení hlavy, závrať, rozmazaný zrak a přechodná ztráta vědomí.

Vesmírné "rozhození" kardiovaskulárních funkcí a hypotense jsou jednou z možností, která negativně ovlivňuje bezpečnost posádky. Náchylnost k o.hypotensi je individuální, některé astronauty zasáhne méně, jiné více. Návrh vyhodnocení obranných prostředků, podporovaý projektem pro vytvoření protiopatření, je v druhé fázi vyhodnocení vyhodnocení midodrinu. Je navržen tak, aby podal co možná nejvýšší možnost měřit účinek drogy. Tento experiment bude měřit efektivitu midodrinu ve snižování výskytu a závažnosti hypotense u vracejících se astronautů. Jeho účinek bude vyhodnocen rozsáhlým testem.
Krátkodobé výzkumy a experimenty na stanici

Dokončení krátkodobého výzkumu během mise STS-117/13A

Raketoplán a vesmírná stanice mají spoječní výzkumný program, který se snaží zoptimalizovat využití posádky raketoplánu a dlouhodobé posádky stanice v řešení otázek v nejrůznějších úkolech.

Analýza v horních vrstvách atmosféty (MAUI)

MAUI bude zkoumat zplodiny raketoplánu a povede k ohodnocení vzájemné interakce mezi zplodinami raketoplánu a svrchní vrstvou atmosféry.

Zkouška midodrinu jako ochranného prostředku proti postletové hypotensi

Jedná se o test schopnosti drigy snížit výskyt a závažnost o. hypotense. Pokud bude test úspěšný, bude droga použita jako protilátka proti točení hlavy způsobenému poklesem krevního tlaku, které tak často zaívají astronauti po návratu do zemské gravitace.

Perceptuální motorický deficit ve vesmíru (PMDIS)

Bude vyšetřovat, proč mívají astronauté na orbitě potíže s koordinací ruka-oko. Tato měření budou použita k rozlišení tří možných vysvětlení:
Mozek není schopen se přizpůsobit stavu bez tíže, obtížnost provádět jemné pohyby při vznášení se ve vesmíru nebo stres způsobený faktory jako vesmírná nevolnost a nedostatek spánku.

Výzkum zážehů (RAMBO)

Experiment, ve kterém ministerstvo obrany použije satelit, aby prozkoumalo manévrovací systém motorových zážehů raketoplánu. Účelem je vylepšit vzhled "oblaku vznikajícího za raketoplánem", ten bude "předvídat" - určovat směr oblaku nebo vzrůstající množství zplodin během manévrování raketoplánu na orbitě. Znalost směru, kterým motor rakoplánu "chrlí", by mohla být významným ukazatelem při příletu a odletu raketoplánu na dalších misích.

Vrácení výzkumných vzorků stanice na STS-117

Pokus s ledvinovými kameny zkouší efektivitu draselného citrátu při prevenci dvoření led. kamenů během dlouhodobých letů. Tvorba ledvinných kamenů, riziko dlouhodobých letů by mohla oslabit výkon astronautů.

Stabilnost farmakoterapeutických a výživných složek

Stabilnost složek bude studovat vliv radiace ve vesmíru na organické molekuly, jako třeba vitamíny a další složky jídla a léků. To pomůže k vývoji stálejších a spolehlivějších léků a výživných ochranných prostředků vhodných pro dlouhotrvající mise na Měsíc a na Mars. Balení jídla a léků udržované po šest měsíců na běžné dráze bude během tohoto letu (STS-117) přivezeno zpět.

Rozsáhlý popis mikroorganismů a alrgenů ve vesmíru (SWAB)

SWAB bude používat pokročilé molekulární techniky, aby detailně ohodnotila mikroby na palubě stanice, včetně patogenů, které by mohl yzpůsobit onemocnění. Tento výzkum se také postará se o změnu v mikrobiologických společenstvech, když stanici navštíví raketoplán a budou přidány nové moduly. Tento test poskytne hodnocení stupně nebezpečnosti mikrobů pro posádku a vesmírné lodě.

Dodatečný výzkum na vesmírné stanici trvající od nyní do konce Expedice 14

Neobvykle dlouhotrvající vlivy na CNS astronutů

Zahrnuje mnoho diagnostických technologií, které měří míru vystavení členů posádky vesmírné radiaci. Přiblíží nás porozumnění vlivu radiace na lidskou CNS a zrakový systém, především jev, kdy posádka během pobytu na orbitě vídává fosforující nebo problikávající světla.

Výzkum Země (CEO)

"Výzkum Země" (posádka studuje Zemi) umožňuje posádce ve vesmíru zkoumat a fotografovat přirozené a člověkem způsobené změny na Zemi. Fotografický záznam zemského povrchu se v čase mění současně s událostmi jako bouře, povodně, požáry a sopečná činnost.

Výzkum Země - mezinárodní polární rok (CEO-IPY)

Jedná se o mezinárodní spolupráci vědců zkoumajících polární oblasti Země v době od 2007 do 2009. Posádka ISS bude denně fotografovat polární jevy jako mezosférické mraky, mraky polární záře s ohledem na (podle) denních zpráv od vědců na Zemi.

Vsuvka komerčního genetického bioprocesorického vědeckého aparátu Science Insert - 01 (CSI-01)

Skládá ze dvou vzdělávacích experimentů, ketré budou využity studenty středních škol v USA a Malajsii.
První experiment zkouší klíšení sement v mikrogravitaci včetně gravitropismu (rostlina roste směrem ke gravitaci) a fototropismu (za světlem).
Druhý pokus zkoumá, jaký má mikrograitace vliv na modelový organismus Caenorhabditis elegans, malého hlísta (červa). Tisíce studentů se tohoto experimentu zúčastní v lednu 2007.

Vesmírným letem vyvolaná reaktivace skrytého E-B viru

Spočívá v testech, které budou studovat změny v lidské imunitní soustavě. Použití vzorků moči a krve, ketré budou posádce odebrány před a po letu poskytne náhled/ vodítko pro vývoj obranných prostředků proti infekčním nemocím, ketré se u posádky objevují během letu.

Behaviorální problémy spojené s izolací a uzavřením

Zpětný pohled a analýza zpráv astronautů studuje vliv izolace, aby byla získána kvantitativní data o důležitosti změn v chování posádky během dlouhých letů. Astronauti si povedou deníky a budou vyplňovat "dotazníky" (znalecké posudky), které později poskytnou dané informace. Výsledky pomohou NASA navrhnout vybavení a procesy, ketré by pomohly posádce vyrovnat se s izolací během dlouhých letů.

Měření akcelerace mikrogravitace (MAMS) a vesmírné akcelerace (SAMS-II)

Systém měření akcelerace mikrogravitace a vesmírné akcelerace měří vibrace a nestabilní akcelerace, které vznikají při zážezích motoru, "kotvení" a opouštění doků. Dva balíčky vybavení měří vibrace na různých frekvencích

Materiál na ISS. Pokus 3 a 4

Jedná se o třetí a čtvrtý z pěti "lůžek" ve tvaru kufru, které jsou připevněny zvnečí na stanici. Lůžka byla rozmístěna běhemmprocházky na STS- 121 v červenci 2006. Odhalí stovky potenciálních materiálů pro vesmírné konstrukce a různé typy solárních buněk vhodných do drsného prostředí vesmíru. Poté co budou namontovány na stanici cca 1 rok, bude vybavení staženo zpět na Zemi, aby mohlo být prostudováno a data budou použita na vývoj silnější a odolnější vesmírné lodi.

Vyhodnocení výživového statutu

Nejrozsáhlejší studie provedená během letu, kterou NASA provedla pro zdokumentování psychologiských změn posádky během dlouhých letů. Zahrnuje měření metabolismu kostí, oxidačních škod, výživy a hormonálních změn. Tato studie ovlivní jak požadavky na výživu tak vývoj jídelního systému pro další mise na Měsíc a na Mars.
Tento experiment také pomůže porozumět vlivu ochranných látek ("cvičných" a farmaceutických) na výživový status a požadavky na výživu pro astronauty.

Spánkové a probouzecí vystavení světlu

Během dlouhých letů bude zkoušet vliv vystavení vesmírnému a okolnímu světlu na spánkový a probouzecí cyklus posádky během dlouhých pobytů na vesmírné stanici.

Test reakčních a adaptačních schopností

Test reakčním a adaptačních schopností bude zkoumat teorii adaptace mozku během vesmírných letů testováním koordinace ruka-oko před, během a po dlouhotrvajících misích na vesmírnou stanici.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama