Pomocné motory raketoplánu (SRB) - II. část

10. června 2007 v 13:26 | NASA, překlad Jana Šimková |  Raketoplán a jeho části

Hydraulická energetická soustava


Na SRB jsou dvě nezávisle uložené HPU. Každá se skládá z pomocné energetické jednotky, modulu pro zásobu paliva, hydraulic. čerpadla, hydraulic. nádrže a hydraulic. tekuté různorodé soustavy.

APU jsou naplněny hydrazinem a vyrábí mechanickou energii pro hydr. čerpadlo, které produkuje hydr. tlak pro hydr. systém SRB.

Dvě oddělené HPU a dva hydr. systémy jsou uloženy na zá´dovék konci každého SRB mezi tryskou a "lemem". Komponenty HPU jsou namontovány na záďovém lemu mezi horním? a výkyvným pohonem.

Tyto dva systémy pracují od času t-28 s do oddělení od raketoplánu a venkovní nádže. Dva nezávislé hydr. systémy jsou připojeny k hornímu? A výkyvnému pohonu.

Kontrolní elektronika APU je umístěna v záďové integrované el. soustavě SRB na záďovém připevňovacím prstenci externí nádrže.

APU a její palivový systém jsou odděleny od ostatních. Každý zásobní palivový modul obsahuje 22 liber hydrazinu. Palivová nádrž je naplněna plynným/přehřátým dusíkem o tlaku 400 psí, což umožňuje síle přemístit palivo z nádrže do dodávací soustavy, udržující zásobu paliva pro APU.

Palivový izolační ventil je během spuštění APU otevřen,aby mohlo palivo proudit do APU palivové pumpy/čerpadla a kontrolního ventilu a poté do plynového generátoru. Kondenzační pochody generátoru rozloží palivo a vytvoří horký plyn. Zplodiny z horkého plynu jsou převáděny do dvoufázové plynové turbíny. Palivo primárně proudí přes startovní vypase, dokud nedosáhne rychlosti, která způsobí, že je výchozí čerpadlový tlak vyšší než v bypassu. V tom okamžiku je veškeré palivo dodáno do čerpadla.

Turbínová soustava APU zajišťuje mechanickou energii pro převodovku APU. Převodovka řídí čerpadlo, hydr. pumpu a pumpu mazacího oleje. Mazací olej promazává převodovku. Zplodiny/výfukové plyny z turbíny každé APU prudí přes vnějšek plynového generátoru, ochlazují jej a poté jsou převedeny ven ("přes palubu") přes vývodné potrubí.

Jakmile rychlost APU dosáhne 100%, uzavře se primární kontrolní ventil APU a rychlost APU bude kontrolována kontrolníé elektronikou APU. Pokud selže systém kontrolního ventilu, převezme jeho funkci sekundární ventil při 112% rychlosti APU.

Každá HPU na SRB je napojena naoba servopohony SRB. Jedna HPU slouží jako primární hydr. zdroj pro pohon a ta druhá slouží jako sekundární hydraulika pro servopohon.

Každý servopohon má spínací ventil, který umožňuje sekundární hydraulice vyživovat pohon v případě, že výkon primární hydrauliky klesne pod 2 050 psí.
Spínací kontakt na spínacím ventilu se uzavře, když se ventil dostane do sekundární pozice. Když je ventil uzavřen, je vyslán signál ke kontroloru APU, který utlumí 100% rychlost APU

100% rychlost APU umožňuje jedné APU/HPU dodávat dostačující operační hydr. tlak pro oba pohony SRB.

100% rychlost APU odpovídá 72 000 otáčkek za minutu, 110% rychlost odpovídá 79 200 otáček a 112% rychlost 80 640 otáček.

Rychlost hydr. čerpadla je 3 600 otáček za minutu a dodává tlak 3 050 +/ - 50 psí. Vysokotlakový podpůrný ventil poskytuje přetlakovou ochranu pro hydr. systém a povoluje/"ulehčuje?" při 3 750 psí. Hydr. systém APU/HPU mohou být opakovaně použity při 20 misích.

Kontrola vztlakového vektoru


Každý SRB má dva výkyvné hydr. pohony, jedne pro "pohupování" a jeden pro výkyv. Pohon poskytuje energii a kontrolu pro výkyv trysky pro kontrolu vztlakového vektoru.

Kontrolní část výstupového vztlakového vektoru raketoplánu, část letového kontrolního systému řídí vztlak tří hlavních motorů a dvou trysek SRB a ovlivňuje tak nadmořskou výšku a trajektorii raketoplánu během vzletu a výstupu. Povely z řídícího systému jsou předávány do ATVC ovládání, které převádí signály na povely pro každý pohon hlavních motorů a SRB. 4 kanály kontrolního letové systému a 4 ATVC kanály kontrolují 6 hlavních motorů a 4 ATVC ovládání SRB, kdy každé ovládání kontroluje jeden hydr. port na pohonu hlavních motorů a motorů SRB.

Každý pohon SRB se skládá ze 4 nezávislých, dvoufázových servoventilů, které přijímají signály z ovládání. Každý servoventil kontroluje jednu energetickou cívku/cyklus každého pohonu, která směruje nárazy pohonu a trysek k ovládání směru vztlaku.

4 servoventily v každém pohonuzabezpečují nastavení celkové energie pro umístění energetických cívek/cyklů. 4 identickými příkazy pro servoventily se předchází tomu chybnému signálu, který by ovlivnil směr názaru energie. Pokud chybné příkazy přetrvají déle než je určeno, různé tlakové snímače aktivují selektorový ventil, která izoluje a odstraní chybný hydr. tlak servoventilu a umožní tím zbývající kanálům a servoventilům kontrolovat pohonný "nárazovoý" cyklus.

Monitoring selhání se provádí pro každý kanál zvlášť, aby se zjistilo který z nich byl překlenut. Izolační ventil na každém kanálu zabezpečuje schopnost odpojení chybného nebo překlenutého kanálu.

Každý pohonný náraz je vybaven snímači pro nasměrování odezvy do kontrolního systému vztlakového vektoru. Uvnitř každého pohonu je soustava pro přistání do moře, která ochrání trysky při nárazu a zabrání poškození flexibilních ložisek trysky.

Rychlostní gyroskopická soustava


Každý SRB obsahuje RGA, kdy každá RGA má jednu sklápěcí a jeden vybočovaní "setrvačník". Ty zabezpečují výkon pro angulární stupně sklápěcích a vybočovacích os pro palubních počítače a ovládání, navigaci kontrolní systém během první fáze výstupu ve spojení se setrvačností raketoplánu po oddělení SRB. Při oddělení SRB dojde k přepnutí z SRB RGA na RGA raketoplánu.

RGA SRB prochází záďovým multiplexem raketoplánu do GPC. RGA jsou potom rozděleny rezervním managementem, aby zabezpečily sklon a vybočení k uživatelskému systému. RGA jsou navrženy pro 20 misí.

Oddělení SRB


K oddělení SRB dojde ve chvíli, kdy snímače tří tlakových komor raketových motorů vyhodnotí informace rezervním managementem tlak v přední komoře obou SRB bude menší nebo roven 50 psí. Záložním povelem je čas uplynulý od začátku oddělování.

Separace bude spuštěna přivedením pohonu vztlakového vektorového kontrolního systému na nulu a přesunutím hlavního pohonného systému do nastavení pro druhou fázi (0,8 s od fáze iniciace), které zajistí, že vztlak každého SRB bude menší než 100 000 liber. Raketoplán bude 4s udržovat nadmořskou výšku a vztlak SRB klasne na 60 000liber.

SRB se oddělí od externí nádrže během 30milisekund od příkazu.

Přední spojovací bod se skládá z koule a zásuvky (ET), které jsou spojené šroubem. Šroub má na každém konci NSD tlakovou nábojnici. Předmí spojení také nese řadu bezpečnostních příčných drátových(kabelových) řemenů , které spojují dohromady každou RSS SRB a RSS ET.

Záďové spojení je tvořeno třemi oddělenými vzpěrami: horní, diagonálí a spodní. Každá vzpěra obsahuje šroub s NSD tlakovou nábojnicí na obou koncích. Horní vzpěra také nese spojovací "styčnou plochu" mezi SRB a vnější nádrží a raketoplánem.

Na každém SRB jsou 4 zesilovací oddělovací motory. BSM oddělí SRB od externí nádrže. Každý se 4 raketových motorů bude zažehnut NDS nábojnicí (náloží) v rezervních detonačních pojistkách.

Oddělovací signál vyslaný z raketoplánu během fáze oddělování SRB spustí NSD tlakovou nálož na každém z šroubů a zažehne BSM k dokončení separace.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama